Naturismiturism, alasti puhkus, “clothing optional” on kogu maailmas üks suurima kasvuga turismivaldkondi. Olenevalt riigist 20-80% aastas ja on pidevas kasvutrendis.

Eesti on selles osas veel avastamata ja pakub naturismimaailmale uudishimu ja uut kogemust. Kogemused näitavad ka, et hetkel on välismaalaste huvi Eesti naturismivõimaluste, ürituste kohta palju kordi suurem kui eestimaalastel ja seda olukorda tuleks efektiivselt rakendada.

Suurendab Eesti tuntust

Turismisektoris tehakse pidevalt tootearendust, otsitakse uusi võimalusi, turge. Naturism kui selline, on suures osas turism. On lausa ime, et Eesti pole seni veel ära kasutanud naturismiturismi võimalusi, sest alasti kehakultuuri harrastajaid on maailmas rohkem kui 100 miljonit ja nende hulk pidevalt kasvab. Ka need inimesed, kes end nudistiks, naturistiks ei pea – tunnevad huvi alasti puhkuse ja huvitegevuse vastu.

Eesti saab turundada oma looduskeskkonda, kultuuri ja turismivõimalusi omanäolises Eesti naturismiidentiteedi võtmes. Selline reklaam pakub huvi lisaks nudistidele, naturistidele ka laiema ringi inimestele. Seega on see uus võimalus saada tähelepanu 🙂 Naturismiturundus – koos eestlaste iidse legendiga, võimaldab edendada ka Eesti rahvuskultuuri ja rahvusvahelisi koostöösuhteid.

Tõstab maaelu kvaliteeti

Maaelu kvaliteedi edendamiseks, sh. palkade tõusuks on peamiselt kaks varianti, millest üks on tootmine ja toodangu eksport ja teine on turism.

Kuna põllumajandus, tootmine on maal olenevalt piirkonnast, kas likvideeritud või oluliselt vähenenud ja uute tootmisüksuste loomine on keeruline – seda nii sobiva tööjõu kui ka infrastruktuuri vähesuse/puudumise tõttu, siis seetõttu on turism üks lihtsamaid viise maaelu edendamiseks.

Naturismiturismi käivitamine on lihtsam kui maaelustiilis tuntud aiandus ja loomapidamine, sest ei nõua suuri investeeringuid ega ka suurt ajalist pühendumist. Peaaegu igal kinnistuomanikul on võimalik alustada “sõrmenipsust” (otsusest) lisateenimist või luua oma elustiiliäri.

Edendab Eesti turismimajandust

Raha tuleb ühest kohast ja selleks on klient. Eesti majanduskasvu ja turismimajanduse arengu jaoks on väga oluline, et raha tuleks väljastpool Eestit. Selleks on peamiselt 2 varianti, millest üks on toodangu, teenuste eksport ja teine on turism. Nagu eelnevalt sai juba mainitud, on naturismiturism kogu maailmas üks suurima kasvuga turismivaldkondi. Turisti teenindamisega seoses saavad tööd paljud ettevõtted ja inimesed. Naturismiturundus ei puuduta ainult naturiste vaid ka laiema ringi inimesi, sest alasti kehakultuurist on huvitatud enamik inimesi. Seega on naturism valdkond, mis toob kasu nii naturismiturimile kui ka tavalisele turismile.

Vähendab turismi sesoonsust

Naturism on sotsiaalne ehk kogukondlik elustiil, mistõttu nii sise- kui ka välisturismi puhul broneeritakse tavaliselt kogu maja, saun, puhkekeskus… Ligi pooled naturistidest käivad välisriikides puhkamas ja naturismiüritustel.

Põhja-Euroopa maades – mis pole “päikesemaad”, on levinud naturismitegevused ka siseruumides. See võimaldab korraldada naturismiüritusi aastaringselt – mis vähendab ka turismi sesoonsust. Oluline roll on ka nii rahvusvahelisel kui ka üle-riigilisel koostööl, erinevatel huvigruppidel sh. huviklubidel ja naturismiüritustel.

NB! Aita kaasa naturismi arengule ja populariseerimisele! Jaga seda postitust oma sõpradele, tuttavatele – kes võiks olla ka naturismist huvitatud. Tänan! 🙂