Naturism.ee ei ole veel valmis. Artiklid, pildid, videod ja koostööettepanekud on oodatud.

Rahvusvaheline veebikeskkond Naturism.ee on üks esmaseid Eesti naturismi teabe- ja turunduskanalitest, nii eesti- kui ka välismaalastele üle kogu maailma.

Eesti naturismiks peame ükskõik millisest rahvusest naturistide elustiili, harrastust, reisikogemust Eestimaa territooriumil.

Eesti naturismikorralduse brändi Eesti Naturism veebikeskonna Naturism.ee peamiseks eesmärgiks on naturismi populariseerimine, naturismiga seotud isikute, võimaluste tutvustamine, kogukonna liikmeskonna kasvatamine, sõprus- ja koostöösuhete edendamine.

Portaali põhikeeled on inglise ja eesti. Kokku on portaalis 15 keelt: inglise, eesti, vene, soome, läti, leedu, rootsi, saksa, prantsuse, portugali, hispaania, ukraina, itaalia, poola, hollandi. Erinevates keeltes sisu sõltub nõudlusest, artiklite, piltide, videote tootjatest ja toimetamise, tõlkimise eelarvest.

Kogukonnaportaali sisu loovad toimetajad, kogukonna liikmed ja naturistidele teenust pakkuvad ettevõtted. Oodatud on ka Eestit külastavate turistide artiklid, pildid, videod oma naturismikogemusest Eestis.

Portaali peamiseks sisuks on naturismiinfo, artiklid, intervjuud, ülevaated, tutvustused, reportaažid, kasulikud nõuanded ja viited.

Eesti Naturismi kogukonnaportaal on ka isikuturunduskeskkond – milles saavad end teha nähtavaks ka need persoonid, kes soovivad end tutvustada laiemale ringile, olgu siis eesmärgiks uute tuttavate, sõprade, koostööpartnerite ja/või klientide leidmine.

Portaali sisu kättesaadavus sõltub sellest, kellele see meediamaterjal on suunatud ehk siis kuidas materjali esitaja on selle määranud: avalik / portaali liikmetele / kogukonnaliikmetele.

Eesti Naturismi kogukonnaga saavad liituda kõik, kellel on naturisti identiteet (Naturism-ID) ja seotus Eestiga.

Hetkel asub Naturism.ee arendusserveris ja kui see ei ole ajutiselt koormuse tõttu kättesaadav, siis proovige mõne aja pärast uuesti.