1. Naturism parandab maailma
 2. Põhjamaad vajavad üleriigilist naturismikorraldust
 3. Turundus vajab professionaalset teostust
 4. Naturismikäsitlus ja turundus vajavad parandamist
 5. Kogukonnamudelid vajavad kaasajastamist
 6. Naturismiteadlikkus vajab parandamist
 7. Naturismikogukonnad ei arenda naturismivõimalusi
 8. Naturiste on tuhandeid kordi rohkem kui…
 9. Naturistid vajavad võimalustest paremat ülevaadet
 10. Rahvusvaheline koostöö vajab parandamist
 11. Meediasisu vajab mitmekesisemaid teemasid
 12. Naturismikorraldus vajab kaasaegsemaid veebilahendusi
 13. Naturismikorraldus vajab turvalisemat isikutuvastust

Naturism parandab maailma

Seni on naturismi turundatud peamiselt nudismi võtmes ja viisil, justkui naturism puudutaks väikest osa ühiskonnast. Tegelikult on algupärane naturism, kui loodusega kooskõlas elustiil, laiatähenduslikum ja selle põhiväärtused olulised enamik inimestele. Naturismiharrastusega kaasnevad efektid on kasulikud nii majandusele, maaelustiilile, looduskeskkonnale kui ka inimeste suhetele, elukvaliteedile ja rahvatervisele.

Naturism on üks “maailmaparandamise” meetoditest

DON SIMON TOMPEL

Põhjamaad vajavad üleriigilist naturismikorraldust

Kuigi päikesemaades, kus aastaringselt või hooajaliselt on stabiilne päike ja soe kliima ning ametlikud ehk avalikult kõikidele naturistidele vabalt ligipääsetavad alasti olemise rannad, pargid, kämpingud, puhkekeskused ja naturismiturism on pidevas tõusujoones – on palju neid riike, kus sellist head kliimat ja võimalusi ei ole. Põhjamaad, sh. ka Eesti, vajavad üleriigilist naturismi, sh. naturismiturismi korraldust ja koostööd.

Turundus vajab professionaalset teostust

Kuigi ei ole teada riiki, kus naturismi ei saaks harrastada, ei ole kõiki võimalusi ära kasutatud. Kogukonnad vajavad naturismivõimalusi ja teenuseid kuid ebakompetentse turunduse ja nõrga koostöövõime tõttu väljaspool liikmeskonda, ei ole olulist naturismi arengut toimunud. Ka avalik kommunikatsioon on nõrk. Naturism vajab professionaalset turundust.

Naturismikäsitlus ja turundus vajavad parandamist

Kuigi tüüpiliselt keskendutakse naturismiturunduses pigem nudismile ehk alasti kehakultuurile, kus alasti olemine on põhieesmärk – siis tegelikult on neid naturiste oluliselt rohkem, kelle jaoks on naturismi, kui loodusega kooskõlas elustiili tähendus palju laiem ja sotsiaalne alasti olemine ei ole põhieesmärk vaid vabatahtlik võimalus. Peamine huvi on nii vaimne kui ka füüsiline praktika, eneseareng ja vastavalt huvidele ka ühistegevused, üritused, kultuuriprogramm… ja tutvuda uute inimestega, klubidega. Nii naturismikäsitlus kui ka turundus, vajavad parandamist.

Kogukonnamudelid vajavad kaasajastamist

Klassikaline kogukonnamudel – mis baseerub “vanakooli” juriidilistel isikutel ehk ametlikult loodud mittetulundusühingutel, on kaasajal enamasti ajale jalgu jäänud ja seetõttu liikmeskond vananeb ning järelkasv on nõrk või puudub. Kogukonnamudelid vajavad kaasajastamist.

Naturismiteadlikkus vajab parandamist

Jääb mulje, et suurem osa ametlikest naturismikogukondadest on kinnised ehk siis tegevus on suunatud vaid oma liikmetele ja puudub ühiskondlikult kasulik roll. Naturismiteadlikkus on ebamäärane nii naturistidel kui ka laiema ringi inimestel. Naturismiteadlikkus vajab parandamist.

Naturismikogukonnad ei arenda naturismivõimalusi

Paljudele on jäänud mulje, et naturismühingud ja -liidud on need, kes arendavad naturismi. Tegelikult on nad peamiselt harrastajate huvigrupi, lõpptarbijate esindajad ja naturismivõimaluste arendajateks on ikkagi naturismivõimaluste pakkujad ehk teenuseosutajad, nii persoonid kui ka ettevõtted.

Naturiste on tuhandeid kordi rohkem kui…

Paljudele on jäänud mulje, et ametlike naturismiühingute, -liitude liikmeskond näitab kui palju on riigis ja ülemaailmselt naturiste. Tegelikult näitab turismistatistika, et väljaspool ametlikke ühinguid on naturiste tuhandeid, kui mitte kümneid tuhandeid kordi rohkem. Uuringud on näidanud, et on riike, kus naturismikogemus on rohkem kui pooltel elanikkonnast.

Naturistid vajavad võimalustest paremat ülevaadet

Kuna nii naturiste kui ka üldse inimesi seovad ennekõike sarnased väärtushinnangud, huvid ja omavahel sobiv “keemia”, siis on väga oluline, et igaüks leiaks endale sobiva sõbra, sõpruskonna, huviklubi. Selleks on vaja aga piisavalt head ülevaadet nii persoonidest kui ka huviklubidest ja nende tegevusest, pakutavatest võimalustest. Selline ülevaade aga seni puudub või on nõrgalt lahendatud.

Rahvusvaheline koostöö vajab parandamist

Puuduvad ülemaailmse tähtsusega avalikud koostööüritused ja nii turunduse kui naturismiturismi- ja kultuurikorralduse koostöövõrgustik. Kuigi on olemas rahvusvaheline naturistide liit, on see keskendunud vaid oma liikmeskonnale ega kanna ühiskondlikult kasulikku rolli.

Meediasisu vajab mitmekesisemaid teemasid

Naturismiga seotud veebikeskkondade, meediaväljaannete sisuloome on keskendunud pigem sellele, mis naturism on või ei ole aga mitte sellele, kes on need naturistid, mis neid huvitab, millega tegelevad ja millised on naturismivõimalused. Naturismimeedia vajab rohkem mitmekülgsemat sisu.

Naturismikorraldus vajab kaasaegsemaid veebilahendusi

Naturismivaldkonna veebikeskkonnad on enamasti 15-20 aasta taguse tasemega, seda nii disainilt kui ka tehnoloogiliselt. Samuti on need suunatud peamiselt oma kogukonna liikmetele, naturistidele ja seetõttu on puudulik avalik kommunikatsioon.

Naturismikorraldus vajab turvalisemat isikutuvastust

Kuna naturismikeskkonnas ollakse ka alasti – siis seetõttu on inimeste turvalisusel ja privaatsusel kõrgendatud vajadused. Turvalisuse ABC hulka käib ka see, et me teame, et inimene on reaalselt ka see, kes ta väidab end olevat ja tema taust on sobiv naturismikeskkonda. Samas on inimesi, kes oma töökoha või muul olulisel põhjusel ei soovi avaldada ei naturismikorraldajatele ega ka mitte teistele naturistidele oma kodanikunime ja muid isikuandmeid. Seetõttu on vajalik luua naturistidele identiteediteenus – mis loob turvatunde erinevate osapoolte vahel.

NB! Aita kaasa naturismi arengule ja populariseerimisele! Jaga seda postitust oma sõpradele, tuttavatele – kes võiks olla ka naturismist huvitatud. Tänan! 🙂