Rahvusvaheline Eesti Naturismi veebikeskkond Naturism.ee on üks esmaseid Eesti naturismi teabe- ja turunduskanalitest, nii välis- kui ka eestimaalastele.

Eesti naturismiturunduse brändi Eesti Naturism veebikeskonna Naturism.ee peamiseks eesmärgiks on naturismi populariseerimine, naturismiga seotud isikute, võimaluste tutvustamine, kogukonna liikmeskonna kasvatamine, sõprus- ja koostöösuhete edendamine.

Eesti naturismiks peame ükskõik millisest rahvusest naturistide elustiili, harrastust, reisikogemust Eestimaa territooriumil. Eesti naturismi kogukonda saavad kuuluda kõik, kellel on naturisti identiteet ja seotus Eestiga.

Eesti naturismi kogukonnaportaali põhikeeled on eesti ja inglise kuid valmidus on ka teistele keeltele (vene, soome, saksa, hispaania, prantsuse, portugali, rootsi, ukraina, itaalia, poola, hollandi, läti ja leedu). Keelte valik sõltub nõudlusest, meediasisu kogusest, tõlkimise eelarvest, vastava keele toimetaja olemasolust ja artiklite autoritest.

Nii Eestis elavatel välismaalastel kui ka Eestit külastavatel turistidel, on mugavam, kui nad saavad lugeda ja luua meediasisu ka oma emakeeles või selles keeles, millega rohkem harjunud on.

Kogukonnaportaali sisu loovad toimetajad, kogukonna liikmed ja naturistidele teenust pakkuvad ettevõtted. Oodatud on ka Eestit külastavate turistide artiklid, pildid, videod oma naturismikogemusest Eestis.

Eesti naturismi kogukonnaportaal on ka isikuturunduskeskkond – milles saavad end teha nähtavaks ka need persoonid, kes soovivad end tutvustada laiemale ringile, olgu siis eesmärgiks uute tuttavate, sõprade, koostööpartnerite ja/või klientide leidmine.

Portaali sisu kättesaadavus sõltub sellest, kellele see meediamaterjal on suunatud ehk siis kuidas materjali esitaja on selle määranud:

  • Avalik;
  • Portaali liikmetele (lugejatele, kõik naturismihuvilised);
  • Kogukonnaliikmetele (naturisti identiteediga).

NB! Aita kaasa naturismi arengule ja populariseerimisele! Jaga seda postitust oma sõpradele, tuttavatele – kes võiks olla ka naturismist huvitatud. Tänan! 🙂