Hakkasin naturismi arendama nii isiklikust kui ka ärilisest huvist. Isiklikult huvitab mind teaduspõhine, algupärane naturismikäsitlus – kui filosoofia, maailmavaade, elustiil ja sellega seotud avatud, sõbralikud, tolerantsed, respektitundega inimesed. Algupärase naturismi põhiväärtused on minu arvates olulised enamikele inimestele. Naturism on ka vahend, meetod, kuidas inimeste elukvaliteeti ja ühiskonda paremaks muuta.

Isiklik naturismihuvi

Isiklikus plaanis andis mulle arendamiseks impulsi see, et alustasin uut eluperioodi ja soovisin leida naturistide hulgast sõpru nii era- kui ka tööellu.

Lisaks soovin laiendada oma silmaringi, teadmisi ja kogemusi – loodusega kooskõlas elustiilist – et parandada oma vaimset ja füüsilist tervist ning üldist elukvaliteeti. Arendusega seoses olen rohkem selles infoväljas ja on parem ülevaade nendest inimetest, kellega võiks koostöö- ja sõprussuhteid luua.

Tööalane naturismihuvi

Tööalaselt on naturism üks elustiilivaldkondadest – millele pakun tarkvara-, veebi- ja turunduslahendusi ning ürituste korraldamise teenust.

Paljudes riikides on see probleem, et naturistide kogukondade liikmeskond vananeb ja järelkasv on pidurdunud. Ühtlasi näen ka vähest kompetentsi nii psühholoogias, juriidikas, kogukonna arenduses, terminoloogia kasutamisel kui ka turunduses. Seetõttu näen enda jaoks uut väljakutset – pakkuda paremaid koostöö-, tarkvara- ja turunduslahendusi.

Eesti naturism

Kuna Eestis tegutsevaid ametlikke naturismiühinguid ei olnud. Puudus ka Eesti oma naturismiidentiteet, rahvusvaheline koostöö ja naturismiturismiarendus. Nägin selles ka oma eneseteostuse võimalust, rakendades oma isikuomadusi, teadmisi, kogemusi – pannes käima uue algatuse – rahvusvahelise Eesti naturismimaastiku – mis on kasulik nii naturistidele, välisturistidele kui ka Eesti majandusele ja ühiskonnale.