Naturismiarendus pole minu hobi vaid töö ja üks paljudest elustiilidest – mille arengule aitan kaasa nii oma ideede, oskuste, energia kui ka veebi-, koostöö-, meedia- ja turunduslahendustega.

Kuna naturism, kui selline, on suures osas seotud turismiga, siis on igati ratsionaalne pakkuda naturismiarenguks vajalikke teenuseid ülemaailmselt. Seda enam, et minu poolt naturismi arendamiseks pakutavad lahendused on valdavalt asukohast mitte-sõltuvad ehk siis Internetipõhised.

Ülemaailmne naturismiarendus on turismisektorile atraktiivsem – sest “jaht” käib miljonitele turistidele. Lisaks on ülemaailmne naturismiarendus kuluefektiivsem, seda nii naturismivõimaluste loomisel, turundamisel kui ka veebilahenduste äramajandamisel.

Senine praktika on näidanud, et ainult Eesti naturistidele suunatud tegevust ei saa praeguses etapis, kus valdkond on alles stardipositsioonil – professionaalselt arendada, sest pole piisavalt kliente. Eestlaste huvi naturismi vastu on seni olnud palju kordi väiksem kui välismaalaste huvi Eesti naturismivõimaluste vastu.

Kokkuvõttes võib öelda, et kui tuleks piirduda ainult Eesti naturistidega, siis ma naturismi enam ei arendaks, sest ainult eestimaalastele ei saa naturismi professionaalselt arendada.

Ma olen Eestile kulutanud mitu aastat palju aega ja raha aga tulemused pole ootuspärased. Mul oli valida, kas lõpetada tegevus üldse või minna sinna, kus juba on piisavalt nõudlust, klientuuri. Kuna ainuke viis efektiivseks naturismi arenduseks on rahvusvaheline turism, siis ma otsustasin, et pakun uusi võimalusi ja lahendusi ükskõik millisele riigile.

Eesti naturismivõimaluste areng sõltub kõige rohkem välismaalaste ja Eesti turismisektori, eramaaomanike huvist ja tegutsemisest.