2019 aasta augustis tegi Eesti Päevalehe reporter Eleen Änilane Eesti Naturismi eestvedaja Don Simon Tompeliga intervjuu, mille sisu avaldati osaliselt 16. augustil artiklis “Alasti tõde. Naturistid paljastavad, miks tasub riided seljast heita”. Käesolevas postituses saab lugeda intervjuud täies mahus, mis on seni olnud avalikustamata.

Eesti Päevaleht 16.08.2019 Alasti tõde. Naturistid paljastavad, miks tasub riided seljast heita

Kui kaua olete ise naturismiga tegelenud ja kuidas selleni jõudsite?

Huvi naturaalsuse ja kõige elava sünergia vastu on olnud aastakümneid aga siis kui nii vaimne kui ka füüsiline tervis läks ebaterve elustiili tõttu käest ära – oli vaja juba konkreetselt midagi ette võtta selle taastamiseks. Keskkond, inimesed, ühistegevused, toitumine…

Olen üle 20 aasta tahtnud teha oma kogukonda, kuhu kuuluvad inimesed, kes peavad lugu loomulikkusest, on avatud meeltega, uudishimulikud, teadmishimulised – tahavad teada, kuidas nii inimene kui ka maailm toimib, loodusesõbrad ja toimivad sõpruskondlikult, sünergias. Kui muidu ühiskonnas on naiste ja meeste vahel barjäär, eraldatus – siis mind köidab see, kus sugu on vaid teatud ülesandeid täitev roll aga muul ajal, kontekstis on inimesed lihtsalt persoonid.

Siis kui Eestis mulle teada olevalt keegi naturismi edendamisega organiseeritult ei tegelenud – nägin võimalust, luua uus Eesti oma naturismiidentiteet – mis ühendaks laiema ringi inimesi ja pakuks huvi ka turistidele. Kuidas see õnnestub, see sõltub juba ühiskonnast. Rahvusvahelise alasti puhkuse edendamine sõltub aga Eesti turismisektorist ehk siis turismiettevõtetest.

Mida naturism teie jaoks tähendab?

Seda, mida see sõna otseses mõttes ladina ja inglise keeles tähendab. Sõna naturism on tuletatud inglise ja ladina keelest. Inglise keeles nature, ladina keeles natura tähendab eestikeeles loodust, loomust ehk naturaalsust, loomulikkust. Loomulikkus tähendab, et sündides kaasa saadud… Ehk siis kõike seda, mida need sõnad tähendavad – seega on tegemist väga laia valdkonnaga ja eks igaüks valib ise, milline osa sellest teda kõige rohkem kõnetab ja leiab omale sobiva huvigrupi.

Mida naturism teie jaoks praktilises mõttes tähendab – st kus ja kui tihti seda harrastate ja kas teie jaoks on oluline ka näiteks see, et inimeste avalikus ruumis alasti liikumine oleks aktsepteeritud?

Kui rääkida naturismist minu vaatevinklist lähtuvalt, siis peaaegu 24/7 – sest see pole ainult tegevus vaid ka maailmatunnetus, ellusuhtumine, elustiil. Kui te peate silmas alasti olemist, siis kodus iga päev, spordiklubis, looduses – kui võimalik ja üritustel.

Minu jaoks pole avalikus ruumis alasti olemine oluline, sest selliseid kinniseid territooriume, kus alasti olemine on võimalik – on piisavalt. Kuigi ma olen võimalusel alasti ka avalikus ruumis aga seda juhul, kui see koht on selleks sobiv. Mina isiklikult ei mõista, miks on nudistidel kinnisidee taotleda alasti olemiseks ametlikku luba. Looduskeskkonnas alasti olemine ei ole keelatud, kui sellega ei häirita teisi inimesi. Linnaruumis on inimesi rohkem ja seega on kindlasti ka neid, keda see häirib.

Avaliku ruumi mõte ongi see, et see on kõikidele ühiskasutuseks ja kuna inimesi on erinevate huvide ja vaadetega, siis see peaks olema ideaalis koht, kus käitutakse kultuuriruumi tavade kohaselt ja kedagi ei häirita.

Ma olen korraldanud avalikus ruumis üle-eestiliselt erinevaid aktikunstiga seotud üritusi, fotosessioone rohkem kui 70 tundi. Kui on lähenenud inimesi, siis olen läinud nende juurde ja seletanud, mis toimub ja kui see neid häirib, soovitanud natuke ringiga mööda minna. Loomulikult olen kooskõlastanud tegevused vajadusel ka omavalitsuse ja politseiga.

Kui palju olete pidanud lähedastele selgitama, miks sellise harrastusega tegelete? Kuidas lähedased selle vastu on võtnud?

Ei ole pidanud üldse seda selgitama. Naturism on tavaline asi – see puudutab mingis osas kõiki inimesi. Minu vanemad ei sekku oma laste elu valikutesse – igaüks otsustab ise, millist elu elab. Aga kui rääkida suhetest, siis igasuguse hea suhte ABC näeb ette, et osapoolte väärtushinnangud peaks olema sarnased. Sest väärtushinnangute põhjal inimesed otsustavadki, mis on õige ja mis on vale. Kui igaühel on oma isiklik elutee, siis suhtes on veel ühine elutee. Aga kuidas jõuda sinna kuhu minna tahad, kui kaaslane tõmbab sind teise suunda?

Inimesel, kes ei ole naturismi või nudismi teemas päris kodus, ei saa selle võlust eriti hästi aru. Kui peaksite selgitama, mis teid selle juures kõige enam köidab, siis kuidas seda sõnastaksite?

Kui te peate alastiolekut silmas, siis kõige enam köidab mind see, et kõik on võrdsed – soorollidel, välimusel ja kehaehitusel pole tähtsust – avameelsed sõprussuhted tekivad kiiresti ja toimitakse kogukondlikult. Kuna välimus pole oluline, mõjub see teraapiliselt ka neile – kes häbenevad oma keha või pole lisakilode pärast oma kehaga rahul. Foobiast saadakse üle tavaliselt paari tunniga. Iseenda kehaga mitte rahul olemine on ju levinud probleem ühiskonnas. Naturism tundub aga olevat kõige efektiivsem viis selle probleemi lahendamiseks.

Mis vahe on teie jaoks nudismil ja naturismil? Kummaks end ise rohkem peate ja miks?

Nagu need sõnad juba ise ütlevad, on neil erinev sisu ja eesmärk. Kui nudistide huvi on alasti olemine, siis naturistidel on lisaks alasti olemisele ka laiemad huvid – loomulikkus, loodusega, sh. ka iseendaga kooskõlas olev elustiil, milles peetakse lugu nii iseendast, teistest kui ka keskkonnast. See tähendab ka respekti – austust kõige elava suhtes. Nudistide puhul ma ei ole näinud sellist respekti.

Kui nudismis on alasti olek kohustuslik, siis naturismis on see vabatahtlik.

Nudism ja naturism paistavad teatud määral sarnased välja – sest nendes mõlemas võib olla alasti. Tegelikult on nudismi ja naturismi sarnasus samasugune nagu tänavakaklusel ja võitluskunstil. Tänavakaklusel pole enamasti mingit vaimset – filosoofilist eesmärki. Idamaade võitluskunsti puhul võib asjatundmatule kõrvaltvaatajale paista, et tegemist on füüsilise vägivallaga aga tegelik eesmärk on teatud vaimse taseme saavutamine.

Nudist ma ei ole kohe kindlasti. Ei ole saladus, et nudism Eestis mulle ei meeldi. Minu silmis on Eesti nudistid oma suhtumise ja käitumisega paistnud silma kui enesekesksed inimesed, kes on vastuolus naturismi põhimõtetega, etiketiga ja ei respekteeri põhiseadust, kohaliku kultuuriruumi häid tavasid, heakorraeeskirju… Ja see aastakümnete pikkune rannasaaga ja kinnisideeline alasti olemise põhjendus on ajuvabadus või lihtsalt huumor.

Nudistid on avalikus ruumis viimasel ajal veidi vaikseks jäänud ja ka näiteks Pirita rannariba eraldamist ei nõuta enam nii häälekalt taga, kui näiteks kümme aastat tagasi. Kas nudism on Eestis hääbuv nähtus?

Eestis on nii nudistide kui ka naturistide ühingud oma tegevuse lõpetanud. Liikmeskond sai vanaks, noori juurde ei tulnud, eestvedajad väsisid ära. Juriidiliselt eksisteerib vaid Nude Accociaton MTÜ. Ma ei tea kas see tegutsebki, sest pole sealt aastaid tagasisidet saanud.

Nudistidele eraldati Pirital, Pärnus oma rannaala aga nad ei olnud ikka rahul… nõudsid aga edasi uusi asju ja nii võeti needki käest ära. Mulle tundub, et nudistid ei olnud kursis põhiseadusega, kuidas käib seaduseloome, ametnike töö ja kuidas hallatakse randa. Sellisel viisil – nagu seda nudistid nõudsid ja korraldasid, ei saa asju edukalt ja jätkusuutlikult ajada.

Mina nudismi arendamisega ei tegele. Ma ei näe ka sellel mõtet, sest alasti olemine pole Eesti ühiskonnas tabu ja nudism kui selline, ei ole kaasaegses ühiskonnas võimalik ega mõistlik. Tegelen küll alasti puhkuse edendamisega aga see pole nudism.

Kui palju olete kontaktis teiste Eesti nudistide või naturistidega? Kui jah, siis kui palju neid, kes oma vaateid aktiivselt esindavad, võiks Eestis olla?

Ma puutun kokku endiste nudistide ja naturistide ühingutesse kuulunud inimestega, kes nüüd osalevad ka minu korraldatud asjades. Rohkem suhtlen aga välismaa naturismiühingute liikmetega. Küsitlused näitavad, et alasti kehakultuuri viljelevad inimesed enamasti ei mõtle sellele, kas nad on nudistid või naturistid. Lisaks ma olen korraldanud üle 50 ürituse, kus on olnud ka alasti olemist – peamiselt kunsti, fotograafia valdkonnas aga keegi ei mõtle selle juures, et alasti olemine oleks nudism või naturism. Ka aktimodellid, kes on tihti ka väljaspool poseerimist alasti – ei mõtle, et nad oleks nudistid või naturistid.

Ma arvan, et alasti olemist koos sõprade või lähedaste inimestega praktiseerivad mingis olustikus enamik inimesi. Kui see oleks väikese ringi teema ja ei oleks ühiskondlikult kasulik – poleks ma seda valdkonda üldse arendama hakanudki.

Ka mujal maailmas on nii, et nudiste/naturiste on väljaspool ühinguid, kogukondi sadu, isegi tuhandeid kordi rohkem. Näiteks Prantsusmaal on üle 70% inimestest kogenud nudismi/naturismi.

Ma arvan, et ka Eestis on nii, et alasti keha ja naturaalsuse huvilisi on üle poole ühiskonnast.

Kui peaksite oma mõttekaaslasi kirjeldama, siis kes need inimesed on?

Peavad lugu tervislikest eluviisidest, loomulikkusest, on avatud meeltega, uudishimulikud, teadmishimulised – tahavad teada, kuidas nii inimene kui ka maailm toimib, on loodusesõbrad ja eelistavad toimida sõpruskondlikult, sünergias.

Nagu ma aru saan, püüate Eestis naturismi liikumist uuesti ellu äratada. Mis on selle tegevuse eesmärk ja miks olete selle oma südameasjaks võtnud?

Minu arusaama järgi, pole Eestis varem reaalselt naturismi selle sõna õiges kontekstis, mida see sõna tegelikult tähendab, organiseeritult korraldatud, arendatud. On küll olnud Eesti Naturistide Ühing aga see loodi siiski nudistide poolt, kes astusid välja Eesti Nudistide Seltsist. Kuigi võeti kasutusele sõna naturism, jätkati sisuliselt ikkagi nudismiga. Nudistid võtsid kasutusele sõna naturism peale seda, kui nende ühinguid nudismi nimega ei registreeritud. Nudistid võtsid üldtuntud ja mitmete sajandite pikkuse ajalooga naturismist välja ainult alasti olemise ja panid selle omasse võtmesse.

Minu algatatud uus naturismi käsitlus on aga uudne kogu maailma jaoks – mis võtab aluseks loodusega kooskõlas oleva rahvuskultuuri. Üle 40 riigi naturismiühinguid ühendav International Naturism Federation Euroopa ekspert Christoph Müller ütles oma kirjas Eesti Naturismi kodulehe kohta: „For naturists, this homepage sets standards. This is not only due to the successful graphic design of the website, but also to the clear concept and the clear positionings that you pronounce. It is a sign of sensitivity and sovereignty”.

Eesti Naturismi missiooniks on Eesti naturismivõimaluste tutvustamine, arendamine, turundamine ja naturismi põhiväärtuste abil inimeste ühendamine, rahvatervise, heaoluühiskonna ja rahvusvahelise naturismiturismi edendamine.

Mind häirib tavaliselt inimestevaheline distants, valehäbi, kinnisus aga kuna seda on naturismis oluliselt vähem, siis loodan leida naturistide hulgast endale uusi sõpru nii era- kui kui ka tööellu.

Lisaks näen, et Eesti ühiskond vajab arsti – sest kui nii edasi läheb, kaotab Eesti üldse oma võlu nii eestlaste kui ka välismaalaste jaoks. Naturism aitab edendada rahvatervist, tolerantsust ja keskkonnahoidu.

On tõenäoline, et ma viin oma tegevuse üle uue nimetuse alla – siis ei teki laiema ringi inimestel automaatset reaktsiooni, mis viitaks kohe nudismile – nii nagu see naturismi puhul on.

Kuidas nädalavahetusel toimunud järvelaager läks? Mida te seal tegite, kui palju oli osalejad ja kes need inimesed olid, kes sinna olid kohale tulnud?

Majanduslikus mõttes ebaõnnestus, sest osalejate vähesuse tõttu olid kulud tuludest suuremad. Sõpruskondlikus mõttes õnnestus järvelaager üle ootuste hästi. Kui tavaliselt ürituse korraldajana ei saa puhata ja nautida oma ürituse võimalusi, siis seekord oli teisiti. Osalejad sõbrunesid kiiresti, õhkkond oli turvaline, sõbralik ja muretu. Osalejad näitasid oma tänulikkust nii sõnades kui ka tegudes.

Tõhela Järve Puhkekülas toimunud järvelaagri põhisisu oli puhkamine – saunatamine, ujumine, paadi- ja kanuusõidud, seltskondlik ajaveetmine, diskussioonid nudismi ja naturismi teemadel. Osalejad tutvustasid oma tegevusi – tehti ka massaaže, mistõttu massöörid said endale ka uusi püsikliente. Järvelaagri üheks oluliseks tegevuseks oli ka alasti puhkuse turundusmaterjalide loomine, millega fotograafid, videograafid, modellid saavad osaleda alasti puhkuse, naturismi ja aktikunstiga seotud konkurssidel ja näitustel.

Osalejaid registreerus 30, mida oli 2-5 korda vähem kui olin arvestanud. Kahjuks aga kõik kes registreerusid, ei saanud haigestumise tõttu osaleda. Seega oli osalejate hulk reaalselt 24, kellest enamik olid paarid. Suurem osa osalejatest olid 50+ paarid – soomlased, venelased, eestlased. Üks noor venelane tuli järvelaagrisse jalgrattaga Hispaaniast ja suundus koju – Venemaale. Enamik osalejatest on kogenud nudistid, naturistid.

Kas plaanite selliseid üritusi veel tulevikus korraldada?

Olen professionaalne isiku- ja elustiiliturundaja, ürituste korraldaja. Kui on piisavalt kliente, siis ikka korraldan. Kuna välismaalastel on Eesti „alasti puhkuse” võimaluste ja ürituste vastu on suurem huvi kui eestlastel, siis seetõttu keskendun pigem turistidele ehk rahvusvahelistele klientidele. Selleks algatan Eestis rahvusvahelise alasti puhkuse turismiklastri, korraldan turismisektorile turundusmaterjalide tootmist, turundusüritusi, käivitan alasti puhkuse võimalusi kajastava veebikeskkonna ja mobiiliäpi.

Olen loonud ka unikaalse Naturest Festivali formaadi, kus toimuvad üle-eestiliselt looduskeskkonnas erinevate riikide artistide, kollektiivide kultuuriprogrammid ja mingis osas ka alasti kehaga seotud tegevused. Loodan Naturest Festivaliga saada ülemaailmset tähelepanu – Eesti turismi edendamiseks ja tuua festivaliga Eestisse vähemalt 6000 turisti.

Kuna järvelaagri osalejad ei jõudnud 2 ööpäeva jooksul Tõhela Järve Puhkeküla kõikide võimalustega piisavalt tutvuda, läheb ka see üritus järgmine aasta kordamisele.

Eesti Päevaleht 16.08.2019 Alasti tõde. Naturistid paljastavad, miks tasub riided seljast heita

16.08.2019 Eesti Päevaleht artikkel: Alasti tõde
16.08.2019 Eesti Päevaleht artikkel: Alasti tõde