NB! Käesolev etikett on üldine heade tavade vundament – kuidas käituda naturismikeskkonnas ehk naturistide avalikus ruumis, sh. Eesti Naturismi üritustel – kus on erinevate vaadete, huvidega naturistid. Iga kogukond, naturismiklubi võib luua täiendavalt oma etiketi, vastavalt oma kogukonna liikmete huvidele ja vajadustele.

Naturismikeskkond erineb tavalisest avalikust ruumist peamiselt selle poolest, et selles ollakse soovi korral ilma riieteta ehk alasti. Kuigi ka tavalises avalikus ruumis on oluline inimeste heaolu, turvalisus, privaatsus – pööratakse naturismikeskkonnas sellele suuremat tähelepanu ja seetõttu on kehtestatud täiendavalt ka naturisti etikett.

Eesti naturisti etikett baseerub kogu maailmas üldtunnustatud headel tavadel ehk kõikide inimeste käitumise ABC-l, naturismivaldkonna üldistel põhimõtetel, Eesti Vabariigi põhiseadusel ja isikuandmete kaitse seadusel.

 • Naturistile on alasti olemine vabatahtlik ja normaalne;
 • Naturist ei riku avalikku korda ega ole väljaspool kodu- ja naturismikeskkonda alasti – kui see võib kedagi häirida või on seadusega keelatud;
 • Naturist hoolib nii iseendast, teistest kui ka keskkonnast ja käitub sõbralikult, lugupidavalt, tolerantselt, vastutustundlikult;
 • Naturist hoolitseb nii enda kui ka keskkonna puhtuse eest ja koristab enda järelt;
 • Naturist on kogukonnahingega ja teeb kõik endast oleneva, et naturismikeskkond oleks kõikidele sõbraliku õhkkonnaga ja turvaline;
 • Naturist kohtleb kõiki võrdsete persoonidena – olenemata isikute eripäradest ja sellest, mis on kellegi sugu, vanus, välimus, rahvus, usk vms;
 • Naturist ei kommenteeri, arvusta, halvusta kellegi välimust, keha;
 • Naturist ei eksponeeri avalikult seksuaalset erutust ja seksib privaatselt;
 • Naturist kasutab alasti olles hügieenilistel põhjustel istumisel rätikut või istumisalust. Naturist ei istu kellegi teise istumisalusele, rätikule;
 • Naturist ei tarbi naturismikeskkonnas narkootilisi aineid ega kanget alkoholi. Kerge alkoholi tarbimisel ei ole silmnähtavalt purjus ega häiri teisi;
 • Naturist ei pildista ega filmi ilma loata;
 • Naturist väldib naturismikeskkonnas arusaamatuste vältimiseks kaamera, nutitelefoni, binokli kaasaskandmist, kasutamist. Kui nutitelefon on hädavajalik, siis on telefoni kõik kaamerad kaetud punase täpp-kleebisega.

Mis juhtub, kui rikkuda etiketti?

Kui rikkuda etiketti kogemata, tuleb teiste ees vabandust paluda ja selgitada. Kui näed kedagi etiketti rikkumas, on soovitatav talle sõbralikult meelde tuletada, sest naturismikeskkonna turvalisus ja osalejate heaolu sõltub kõikidest osalejatest. Etiketi rikkumisega võivad kaasneda sanktsioonid, sh. kogukonnast väljaarvamine.

Oluliseks rikkumiseks loetakse ka ilma loata pildistamist, filmimist ja/või materjali avalikustamist.

NB! Aita kaasa naturismi arengule ja populariseerimisele! Jaga seda postitust oma sõpradele, tuttavatele – kes võiks olla ka naturismist huvitatud. Tänan! 🙂