Sõna naturism on tuletatud inglise ja ladina keelest. Inglise keeles nature, ladina keeles natura tähendab eestikeeles loodustloomust ehk loomulikkustnaturaalsust. Loomulikkus tähendab, et sündides kaasa saadud…

Naturismiga seoses kasutatakse tihti ka sõna nudism, mis on ka tuletatud inglise ja ladina keelest. Inglise keeles nude, ladina keeles nudus, tähendab eesti keeles alasti.

-ism” on järelliide, mida kasutatakse suundade, voolude, koolkondade jms. nimetamisel.

Kuna algupäraselt on tegemist rohkem kui 10 sajandi vanuse laiatarbe sõnavaraga, siis sõltub naturismi olemus ka sellest, mida mingi kogukond naturaalseks peab ja kuidas nad oma põhimõtted defineerivad. Seega võib iga kogukond luua/algatada oma naturismi ehk naturismikäsitluse.

Samas, kui on plaanis koostöösuhted ka teiste naturismikogukondadega ja suhelda avalikkusega, siis tuleb arvestada sellega, mida laiema ringi inimesed naturismi all silmas peavad. Nimetused ja nende määratlused on kommunikatsioonivahendid – mille eesmärgiks on see, et inimesed üksteisest ühtemoodi aru saaksid.

Keel ja nimetuste tähendused võivad aja jooksul ka muutuda, nii nagu see on naturismiga juhtunud. Rohkem kui 50 aasta jooksul on rahvusvaheline naturistide liit (inglise keeles International Naturist Federation, lühidalt INF) seda turundatud peamiselt alasti kehakultuuri võtmes ja seetõttu peetakse naturismi ja nudismi tihti sünonüümideks.

Arvatakse, et Euroopas hakati naturismi turundama nudismi võtmes peale seda, kui nudistid ei saanud mitmes riigis ametlikult registreerida nudismiühinguid, seda siis, kui nende nimi viitas alasti olemisele (nude, nudism). Kuna nudistid peavad alasti olemist loomulikuks, naturaalseks, siis seetõttu võetigi kasutusele ühiskonnale vastuvõetavam laiatarbe sõna. Seda enam, et alasti olemist peavad teatud oludes loomulikuks, normaalseks enamik inimestest.

Rahvusvaheline naturistide liit (International Naturist Federation) on defineerinud, et naturism on loodusega kooskõlas olev eluviis, mida iseloomustab ühise alastioleku praktiseerimine, kavatsusega suurendada lugupidamist enesest, teistest ja keskkonnast. INF on ka öelnud, et igal riigil, kogukonnal võib olla teistest erinev naturismikäsitlus.

Seega naturism kui selline, pole mitte üks konkreetne tõekspidamine vaid annab nii inimestele kui ka kogukondadele vabad käed luua oma tõlgendus. Kuna erinevatel kogukondadel võib naturismist olla erinev arusaamine, tuleb enne kogukonnaga liitumist või üritusel osalemist, eelnevalt tutvuda selle naturismi põhimõtete ja osalemistingimustega.

Kõige levinumaks naturismi tunnuseks on ühine alasti olemine, koos mingi ühistegevusega. Olenevalt kogukonnast, üritusest võib alasti olemine olla, kas kohustuslik või vabatahtlik.

Alasti puhkus – naturismiturism

Naturismiturism, mis on enamasti alasti puhkus või “clothing optional”, on naturismi üks kõige viljakam valdkond. See on maailmas üks kiireima kasvuga turismivaldkondi ja mõne riigi jaoks on see ka, üsna olulise turuosaga turismimajandus. Kindlasti naudivad alasti puhkust ka need inimesed, kes pole end naturistiks või nudistiks teadlikult tunnistanud. See polegi tegelikult tähtis, sest põhiline on see, et reisihuvilisena tuntakse end alasti olles hästi. Küsitlused näitavad, et nii nudistidest kui ka naturistidest üle poole ongi ka alasti puhkuse turistid.

Seega on naturismi põhilised edendajad eramaaomanikud, turismi- ja kultuurikorraldajad. Selleks, et eramaaomanikel, turismi- ja kultuurikorraldajatel oleks motivatsiooni ja ülevaadet sihtrühma hulgast, vajadustest, on väga olulised ka kogukonnad ja nendega koostöö.

Eestis ei oldud kuni 2019 aastani alasti puhkust turismivaldkonnana käsitletud. Eesti Naturismi eestvedaja, elustiili- ja isikuturundaja Don Simon Tompel on sellise turismisvaldkonna käivitaja ja turundaja, algatades naturismiturismikoostöövõrgustiku ja erinevad rahvusvahelised projektid.

Loodusrahvale on alasti olemine tavaline

Naturismi juured ulatuvad iidsete loodusrahvaste kultuurideni – sellesse aega, kui inimesed elasid loodusega kooskõlas ja olid elutervemad. Loodusrahvaste üheks tunnuseks on ka see, et tuntakse end alasti olles loomulikuna. Ükski kehaosa ei ole tabu, sest igal kehaosal on oluline funktsioon.

Alasti olemine, kellegagi, millegagi kokku puutumine, loob eheda – vahetu, lähedase kontakti. Palja nahaga on tunnetus, energia- ja õhuvahetus parem. Kui ei usu, proovi midagi kindaga puudutada ja siis palja käega 😉 See on ka üks põhjustest, miks ka rituaalides ja looduses, nt. puid kallistatakse alasti.

Nii nagu tavaliselt loodusrahvastel, on ka Eesti oma religioonidel maausul, taarausul alasti rituaale ja kontakte loodusega. Kui tunned end alasti olles vabalt, paremini kui riietes – võiks öelda, et sinus on eestlase – kui loodusrahva hulka kuuluva inimese geenid.

Võib olla sellise tausta pärast ei olegi Eestis alasti keha tabu. Alastiolekut praktiseerivad tõenäoliselt enamik inimesi – olgu see kodus omaette olles või koos kaaslasega, ka näiteks teistega pereringis, sõpruskonnas, saunas, spordiklubi riietus- ja duširuumis. Ühiskond on harjunud nägema alasti keha nii kunstis kui ka visuaalses meedias. Paljud on teinud või lasknud endast teha ka aktifotosid, sest alastiolek on normaalne. Oma keha häbenemine ja varjamine on tulnud Eestisse võõrkultuuridest, -religioonidest. Väidetavalt tõi selle Eestisse ristiusk.

Naturism ühendab inimesi ja teeb ühiskonna elutervemaks!

Don Simon Tompel

Kaasaegne ühiskond on paljugi looduskeskkonnast, naturaalsusest, loomulikkusest võõrdunud ja seetõttu on inimestel palju probleeme nii oma tervise kui ka elukvaliteediga üldisemalt. Kuid üha rohkem inimesi on saanud sellest aru, et loodusega kooskõla ja naturaalsus, loomulikkus on teekond nii parema tervise kui ka elukvaliteedi suunas. Naturism ongi tegelikult kaasaegne elustiil, elada iidsete kultuuride põhimõtete järgi. Naturismis esimesi samme tehes, saab igaüks efekti tunda juba isegi paari tunniga. Muutused inimese olemuses, käitumises on nähtavad ka teistele.

Alastiolekul on teraapiline mõju

  • Alastiolek on loomulik ja tervislik;
  • Ühendab inimesi – naturistid on tolerantsemad, sõbralikumad ja avatumad;
  • Sooneutraalne – alastiolekus on kõik võrdsed persoonid, olenemata soorollidest;
  • Liidab mehi ja naisi – alastiolek tugevdab usaldust, avameelsust ja solidaarsust;
  • Maandab stressi ja aitab üle saada valehäbist – parem vaimne tervis ja heaolu;
  • Oma kehaga parem läbisaamine – vanus, kehakaal, välimus „on nagu on” – endaga rahulolu;
  • Kasulik noorte seksuaalkasvatusele – tulevikus elutervem paarisuhe, perekond.

NB! Aita kaasa naturismi arengule ja populariseerimisele! Jaga seda postitust oma sõpradele, tuttavatele – kes võiks olla ka naturismist huvitatud. Tänan! 🙂