Tavaliselt naturismivõimalusi ei arenda mitte naturistid ja naturistide kogukonnad vaid turismisektor, ettevõtted, naturistidele teenuste pakkujad. Selleks, et midagi pakkuda, on vaja aga teada, millele on nõudlust ja kas nõudlust ehk tarbijaid on piisavalt. Koostöölahenduste loomiseks on vaja aga teada kõikide osapoolte probleeme, vajadusi ja võimalusi. Seega on vaja küsitleda kõiki osapooli. Teatud küsitlused on kohustuslikud ka naturisti-identiteedi taotlemiseks ja Eesti Naturismi Kogukonna, veebikeskkondadega liitumiseks.

Küsitlused on turu-uuringuks ja tootearenduse esimeseks etapiks. Enne uue asja loomist ja selle arendamist, on vaja välja selgitada, millised on probleemid, sihtrühma – tarbijate huvid ja vajadused. See on eriti oluline uue valdkonna arenduseks – mille kohta puudub varasem kogemus, statistika, nii nagu seda Eesti naturismimaastik praegu on.

Eesti turismisektor saab alustada ekspordiks tootearendust ja turundust koheselt, sest on olemas teiste riikide praktika, statistika. Kuna Eestis sellist uuringut, statistikat pole varem tehtud ja puudub ülevaade, siis on vast loogiline, et ettevõtted ei tea, kas tasub investeerida ka kohalikule turule.

Küsitlustest saad ülevaate kategooriast Küsitlus & Statistika