Naturist on naturismi harrastaja. Naturism, kui selline, on klassikalises mõistes loodusega kooskõlas elustiil, milles praktiseeritakse ka sotsiaalset ehk kogukondlikku alasti olemist.

Alasti olemine ei tee kellestki automaatselt naturisti

Alasti inimeste nägemine ja alasti olemine pakub huvi enamik inimestele. See on inimese jaoks loomulik vajadus ehk sünniga kaasa antud. Tavaliselt ollakse alasti olukordades, kus tuntakse end turvaliselt ja kus on see kombeks. On inimesi, kes tunneb end turvaliselt privaatselt ehk üksinda olles ja on inimesi, kes omade inimeste ringis. Väljend “oma inimene” tähendabki tegelikult turvalisust ehk siis eeldatakse, et omad inimesed on turvalised.

Inimene, kes ei tunne huvi tervisliku, loomuliku ja loodusega kooskõlas elustiili vastu ja praktiseerib alasti olemist ainult üksinda / partneriga / pereringis, ei ole tavamõistes naturist.

Don Simon Tompel

Nimetused on olulised infokandjad

Kui keegi nimetab end mingi rolliga, siis sellega ta annab teistele teada, millised on tema huvid, vajadused, kogemused ja mida teised võivad temalt oodata ning millega tuleb arvestada.

Seetõttu ei ole õige end kergekäeliselt mingisse rolli panna ja end selles rollis esitleda, kui puuduvad seda rolli kinnitavad kogemused, faktid. Vastasel korral on tegemist teiste petmisega ehk siis “võõraste sulgedega ehtimisega”.

Naturistina võib end välja reklaamida inimene, kes praktiseerib sobivates oludes ka sotsiaalset ehk siis kogukondlikku alasti kehakultuuri.

Näiteks inimene, kes on iseõppija ega käi ülikoolis ei või end nimetada tudengiks. Inimene, kes pole arstiks õppinud ega tööta arstina, ei või end arstina välja reklaamida kuigi ta võib olla tuntud ravija. Samuti ei saa nimetada inimest naturistiks kui tal puudub naturismi tunnustele vastav kogemus.

Kuidas naturistiks saada?

Lühidalt öeldes – ainult praktiseerides. Võimalusteks avalikud naturismikeskkonnad, “clothing optional” – alasti puhkuse turism, naturismiüritused, -kogukonnad sh. naturismiklubid…

NB! Aita kaasa naturismi arengule ja populariseerimisele! Jaga seda postitust oma sõpradele, tuttavatele – kes võiks olla ka naturismist huvitatud. Tänan! 🙂