Eesti Naturismi Kogukond (ENK) on naturismikorraldusbrändi Eesti Naturism kogukonnateenus, mille eesmärgiks on ühendada Eestiga seotud naturistid, naturismiklubid, et edendada nendevahelist kommunikatsiooni ja koostööd Eesti naturismivõimaluste loomiseks, pakkumiseks, turundamiseks.

Kogukonna olemasolu täiendavaks eesmärgiks on saada ülevaadet Eesti naturistidest ja naturismiklubidest, nende hulgast, paiknemisest, huvidest, vajadustest – et koostöös eramaaomanike, turismi- ja kultuurikorraldajatega luua naturistidele naturismivõimalusi ja neid neid võimalusi ka turundada.

Kuna välismaa naturistid – nii need, kes Eestit külastavad tavaturistina kui ka need naturismikogukonnad, kes tellivad Eesti Naturismilt ürituse korraldamise, soovivad tavaliselt kohtuda ka Eesti naturistidega, siis seetõttu on Eesti Naturismi kogukonnaliikmetel võimalik ka nendel kohtumistel, üritustel osaleda.