Visionäär, elustiiliturundaja, IT ettevõtja Don Simon Tompel on teinud avaliku ettepaneku, et kuna Eesti ei ole päikesemaa ja oma naturismiidentiteet veel puudub, siis tuleks peaaegu puhtalt lehelt alustades, panna turunduses rohkem rõhku Eesti tugevusele – milleks on rohkem, kui 5000 aastat vana eestlaste, kui loodusrahva kultuuriline taust ja põhimõtted (legend), looduskeskkond, haridus- ja kultuuriprogrammid, innovaatilised naturismikäsitlust ja –korraldust kaasajastavad lahendused. Kuna Eestis pole alasti olemine üldiselt tabu, võiks Eesti naturism toimida ühiskondlikes huvides – edendades rahvatervist, heaolu, majandust ja maaelu kvaliteeti.

Eesti naturismi eesmärgiks on:

  • Lugupidamise ja tolerantsuse suurendamine ühiskonnas;
  • Rahvatervise ja elukvaliteedi edendamine;
  • Loodusrahva kultuuri ja targa ühiskonna edendamine;
  • Keskkonnahoiu ja kultuuriväärtuste kaitse edendamine;
  • Rahvusvaheline koostöö turismi ja kultuuri korraldamiseks.

Eesti naturism vs Eesti Naturism

Eesti naturism ei ole üks ühing, kogukond vaid üleriigilise tähtsusega suund, koolkond, naturismi metoodika, nagu “Rootsi massaaž”. Uue (alates 2019 a.) Eesti naturismikäsitluse algatajaks on elustiiliturundaja Don Simon Tompel.

Eesti Naturism on naturismi turunduse, meediakorralduse, portaali ja ürituste korraldamise kaubamärk – mis on loodud Don Simon Tompeli poolt ja kuulub elustiili- ja isikuturundusettevõttele Lifestyles Marketing OÜ.

NB! Aita kaasa naturismi arengule ja populariseerimisele! Jaga seda postitust oma sõpradele, tuttavatele – kes võiks olla ka naturismist huvitatud. Tänan! 🙂